Sortert etter dato
Sortert etter dato
Gamle anmeldelser

Vurderinger som er eldre enn ett år tas ikke med i gjennomsnittsvurderingen.

21.05.2012
Har utelukkende positive erfaringer med Johnsen Elektro. God sevice og kunnskapsrik og vennlig betjening. Anbefales!