Hvordan vi viser vurderinger

Vi vil gjøre det enklere for deg å velge. Noen ganger kan andre forbrukeres vurderinger være det du trenger før du skal handle. Det er grunnen til at vi lar brukere vurdere produkter og butikker.

Vi har en omfattende prosess for å avdekke falske vurderinger. Vi tillater ikke vurderinger om er skrevet av selskaper eller av personer med egeninteresse i butikken eller produktet. Heller ikke personer som har en tett tilknytning til slike personer kan skrive vurderinger.

Vi tillater ikke vurderinger som skrives mot noen form for kompensasjon.

Hvordan vurderinger skrives

Vi har tre typer brukervurderinger på Prisjakt:

Produktvurderinger
Produktvurderingene kan skrives av brukere som er innlogget på Prisjakt.

Butikkvurderinger som er skrevet av innloggede brukere
Slik butikkvurderinger kan skrives av brukere som er innlogget på Prisjakt.

I-butikk-vurderinger som er skrevet ved kjøp
Disse butikkvurderingene kan skrives av hvem som helst i forbindelse med et kjøp i en butikk om har integrert vårt vurderingssystem i kjøpsprosessen. Vi markerer disse vurderingene, slik at man kan kjenne dem igjen når vi viser dem i våre tjenester.

Hvordan publiseres vurderingene

Produkt- og butikkvurderinger som skrives av innloggede brukere publiseres umiddelbart. I-butikk-vurderinger som skrives i forbindelse med kjøp publiseres når brukeren har klikket på en lenke i den bekreftelses-e-posten som vi sender til brukeren. I-butikk-vurderinger publiseres umiddelbart når brukeren har klikket på aktiveringslenken. Dersom brukeren ikke klikker på aktiveringslenken, vil vurderingen ikke bli publisert.

Brukere kan redigere sine egne vurderinger når som helst. Redigerte vurderinger merkes med redigeringsdato.

Vi kan bruke innholdet i vurderingene anonymt for å tolke og sammenfatte meldingen for å skape enklere og lettere tilgjengelig informasjon for brukerne våre.

Hvordan vurderingene modereres

Prisjakt forhåndsgransker ikke vurderinger før de publiseres, men vi kan når som helst moderere vurderingene. Vi modererer en vurdering når en bruker flagger den for moderering eller når vårt automatiske overvåkingssystem for vurderinger markerer den som mistenkelig.

Vi kan komme til å granske visse brukere og butikker oftere og manuelt dersom vi vurderer at det er nødvendig. Det gjør vi dersom en bruker eller butikk tidligere har handlet mistenkelig eller i strid med reglene våre.

Når vi modererer, kontrollerer vi at vurderingene følger våre Regler og retningslinjer for brukere og gjeldende lover. Vi gir brukerne beskjed dersom vi sletter vurderinger de har lagt ut. Vi kan også kontakte brukere for å be om mindre endringer dersom det fører til at vurderingen oppfyller reglene våre.

Redigeringer i allerede publiserte vurderinger modereres på samme måte som nye vurderinger.

Hvor lenge beholder vi vurderingene?

Vi viser vurderinger så lenge de beskriver produkter eller butikker som fortsatt er aktuelle. Vi kan også skjule vurderinger dersom de ikke følger reglene våre. En bruker som har skrevet en vurdering, kan når som helst redigere den.

Dersom en bruker har vært inaktiv i over ett år, vil vi anonymisere vurderingen.

Hvordan vi deler vurderingene mellom ulike land

En vurdering som skrives av en bruker i et land, kan publiseres (oversatt eller på originalspråket) på Prisjakts nettsider i andre land. Per i dag finnes Prisjakt i – og deler vurderinger mellom – Danmark, Finland, Frankrike, New Zealand, Norge, Sverige og Storbritannia. Vi kan i fremtiden komme til å utvide virksomheten til flere land og dele vurderinger også der.

Slik fungerer stjernekarakterene våre

Brukere som skriver anmeldelser kan også gi produktet eller butikken karakter. Karakteren består av stjerner og vises ved siden av vurderingen. Vi oppsummerer disse karakterene og viser dem som en total vurdering i forbindelse med produktet eller butikken.

Den samlede vurderingen er basert på vurderinger fra alle land der Prisjakt finnes. Det betyr at butikker som mangler skriftlige anmeldelser i et land likevel kan ha en totalvurdering.

I den samlede vurderingen av butikker, tar vi bare med anmeldelser som er skrevet i løpet av det siste året. Vi ønsker ikke å vise gamle kundeopplevelser. Vi har ingen slik frist for produkter.

Hvis produktet eller butikken har få anmeldelser, trekker vi den samlede vurderingen mot midten av karakterskalaen. Det er altså ikke mulig for produkter eller butikker å få hverken høyeste eller laveste karakter hvis det finnes få anmeldelser. En samlet vurdering som er basert på et lite antall ekstreme anmeldelser vil sannsynligvis ikke gi et rettferdig eller helhetlig bilde av produktet eller butikken. Den høyeste og laveste karakteren brukes først når mange brukere har vurdert produktet eller butikken.