Retningslinjer for personvern

For å kunne tilby deg verdens beste pris- og produktsammenligningstjeneste, må vi ha tilgang til personopplysningene dine. I våre retningslinjer for personvern forklarer vi hvilken informasjon vi samler inn om brukerne våre, hvordan vi håndterer den og hva vi gjør for å beskytte deres integritet.

Innledende bestemmelser

Disse retningslinjene for personvern gjelder for de opplysningene som behandles i forbindelse med Prisjakt, det vil si når du benytter tjenesten Prisjakt på prisjakt.no og i relaterte, digitale applikasjoner (”Tjenesten”). Tjenesten tilbys av Prisjakt Norge (NUF/filial), med organisasjons­nummer 912 609 650, ("Prisjakt", "vi" eller "oss"). Prisjakt er en del av Schibsted Media Group.

Hvis ikke annet er oppgitt, er Prisjakt ansvarlig for den behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i disse retningslinjene.

Sentrale begreper

Personopplysning er en opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk, levende person. Eksempel på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og epostadresse. Under visse omstendigheter kan også opplysninger som IP-adresse og din brukeratferd når du bruker Tjenesten anses som personopplysninger.

Behandling av personopplysninger omfatter håndtering av personopplysninger, så som innsamling, registrering og lagring.

Personopplysningsansvarlig er den som alene eller sammen med andre bestemmer formål og middel for behandling av personopplysningene og som i ytterste konsekvens har ansvar for at behandlingen skjer i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Juridisk grunnlag for vår behandling av personopplysninger

For at vår behandling av personopplysninger skal være lovlig, kreves det at vi har et rettslig grunnlag. Et rettslig grunnlag betyr i dette tilfellet at vi må kunne gi en juridisk begrunnelse om hvorfor vi behandler personopplysninger for et bestemt formål. Eksempler på juridisk grunnlag som brukes av oss er samtykke, berettiget interesse, avtale og rettslig forpliktelse.

Personopplysninger som vi samler inn

For å gi deg et tydelig bilde av hvordan personopplysninger blir behandlet, har vi delt dem inn i tre kategorier ut fra hvordan de samles inn:

a) Personopplysninger som du gir til oss

Når du bruker Tjenesten, kan det hende at du gir oss personopplysninger, for eksempel ved å fylle ut et nettbasert skjema, opprette en brukerkonto, sende meldinger til kundeservice eller ved å gi oss tilbakemelding via vårt kontaktskjema. Personopplysninger i denne kategorien kan omfatte navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen informasjon, avhengig av hva du selv velger å gi oss.

b) Personopplysninger som samles inn når du bruker Tjenesten

Når du bruker Tjenesten, innhenter vi informasjon om bruken din, for eksempel hvilke deler av tjenesten du bruker, hvilke produkter du ser på og hvordan du navigerer på nettsider som tilbyr Tjenesten. Denne informasjonen kan deles inn i følgende kategorier:

i. Teknisk informasjon om din enhet og internettilkobling

Via serverlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten din samt oppkobling til Tjenesten og din bruk av Tjenesten på ulike enheter. Denne informasjonen kan omfatte operativsystem, nettleserversjon, IP-adresser, cookies og unike identifikatorer. Vi bruker blant annet denne informasjonen til å levere Tjenesten ved å huske innstillingene dine og for å kunne søke etter feil i systemene våre.

ii. Informasjon om bruk av Tjenesten

Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker Tjenesten, inkludert hva du viser interesse for, hvordan du navigerer på Tjenesten og hvilke annonser du klikker på. I tillegg lagres informasjon om besøkene dine på de nettsidene som tilbyr Tjenesten og hvordan du bruker disse nettsidene.

iii. Plasstjenester

Når du bruker Tjenesten, beregner vi en omtrentlig geografisk plassering basert på den IP-adressen du bruker. Dersom du har akseptert plasstjenester på enheten din, vil vi løpende samle inn mer detaljerte opplysninger om din geografiske posisjon. Hvis du ikke vil at vi skal samle inn detaljert informasjon om din geografiske plassering, kan du slå av posisjonstjenester på enheten din. Da vil vi bare samle inn informasjon om din omtrentlige geografiske plassering basert på IP-adressen din.

iv. Cookies og annet innhold som lagres lokalt på enheten din

Når du besøker nettsider der Tjenesten tilbys, bruker vi, direkte eller via tredje parter, ulike teknikker for å kjenne deg igjen og lære mer om deg som bruker. For mer informasjon om denne type teknologi, se "Bruk av cookies og annen teknologi".

c) Personopplysninger fra andre kilder

Vi kan av og tid motta personopplysninger fra andre parter, det vil si personlig informasjon som ikke er samlet inn direkte fra deg som bruker. Slike aktører kan være andre selskaper i Schibsted Media Group, annonsører, annonsenettverk, offentlige etater eller våre samarbeidspartnere. En av samarbeidspartnerne våre kan for eksempel gi oss informasjon om hva du gjorde etter at du klikket på et produkt på Tjenesten. Et annet eksempel er når samarbeidspartnerne våre gir profilering informasjon som inneholder sannsynlighetsbasert informasjon om interessene dine, noe som hjelper oss med å optimalisere vår og Schibsteds markedsføring og kampanjer.

Hvorfor behandler vi personopplysninger

For at du som bruker skal forstå hvorfor vi behandler personopplysninger, har vi valgt å kategorisere behandlingen etter formål. Vi behandler personopplysninger for en rekke formål, for eksempel følgende:

i) for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre,
ii) for å overholde juridiske krav,
iii) for å kunne tilby Tjenesten, inkludert håndtering av saker som kommer til kundeservice,
iv) for å kunne analysere trafikken på og til tjenesten,
v) for å kunne tilby relevant markedsføring utenfor tjenesten,
vi) for å kunne sende ut nyhetsbrev, prisvarsler og lignende kommunikasjon til brukerne våre,
vii) for å kunne tilpasse Tjenestene våre, inkludert vår og Schibsteds annonsering, og
viii) for å kunne feilsøke Tjenesten og etterforske eventuell misbruk.

Du vil finne mer detaljert informasjon om formålene (iii) til (viii) under.

iii) For å kunne levere Tjenesten, inkludert forespørsler om støtte

Vi behandler personopplysninger for å kunne levere en brukervennlig tjeneste som fungerer, inkludert en tilpassing av Tjenesten til dine tekniske behov og valgene du gjør på Tjenesten. Behandling av personopplysninger for dette formålet omfatter også den behandlingen som gjøres for å håndtere forespørsler om støtte og for å møte brukernes tilbakemeldinger.

Behandlingen av personopplysninger for dette formålet er basert på vår legitime interesse av å tilby grunnleggende funksjonalitet og service knyttet til Tjenesten.

iv) For å kunne analysere Trafikken på og til Tjenesten

Vi ønsker å skape best mulig forutsetninger for å forbedre Tjenesten. Derfor samler vi inn informasjon om trafikk på Tjenesten og på nettsider og apper som leverer Tjenesten. Denne informasjonen hjelper oss med å forstå brukerne våre, forstå markedstrender, identifisere forbedringspotensial i Tjenesten og mye mer. Alt i alt bidrar dette til en bedre opplevelse av Prisjakt.

Behandlingen av personopplysninger for dette formålet er basert på vår legitime interesse av å analysere og forbedre Tjenesten. Du kan likevel velge å slå av analysefunksjonen og vår behandling av personopplysninger for dette formålet i våre innstillinger av personopplysninger.

v) For å kunne tilby relevant markedsføring utenfor Tjenesten

Vi ønsker å nå våre brukere med relevante annonser og andre typer markedsføring, også når du bruker andre nettsider og apper. For å vite hva som er relevant for deg, må vi behandle personopplysningene dine. Dette inkluderer informasjon om hva du har vist interesse for når du bruker Tjenesten, den geografiske plasseringen din og den demografiske profilen din. Ved å dele slik informasjon med annonsenettverk og markedsføringsplattformer som Facebook, Google og Appnexus, kan vi lage en sannsynlighetsbasert tilpasning av vår markedsføring og måle hvilken påvirkning den har ved hjelp av markedsføringsanalyse.

Facebook og Google er ansvarlige for sin respektive behandling av personopplysninger for dette formålet. Når det gjelder Appnexus, varierer deres ansvar for personopplysninger avhengig av hvordan de samles inn og av hvem. Kontakt oss hvis du ønsker å vite mer om hvilket ansvar disse aktørene har samt hvordan du som bruker kan kontrollere deres behandling av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger for levering av relevant markedsføring utenfor Tjenesten er basert på vår legitime interesse. Vi deler personopplysninger med Facebook og Google for dette formålet. Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan vi deler personopplysninger med Facebook og Google. Du kan når som helst slå av vår deling av personopplysninger med Facebook og Google i innstillinger for personopplysninger.

vi) For å sende nyhetsbrev, prisvarsler og lignende kommunikasjon til brukerne våre

Hvis du har en aktiv brukerkonto hos oss, eller hvis du abonnerer på våre digitale utsendelser, kan vi sende deg e-post med tilbud og markedsføring. Denne typen tilbud eller markedsføring kan også sendes via andre digitale kontaktkanaler, som sosiale medier. Du kan til enhver tid velge å ikke motta slike utsendelser ved å kontakte oss.

Behandling av personopplysninger for dette formålet er basert på vår legitime interesse så sant du har en aktiv brukerkonto hos oss, eller den er basert på ditt samtykke hvis du aktivt har valgt å abonnere på våre nyhetsbrev og tilbud. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss.

vii) For å kunne tilpasse Tjenestene våre, inkludert vår og Schibsteds annonsering

Vi ønsker å skape en persontilpasset brukeropplevelse av Tjenesten, inkludert det å tilpasse innholdet i Tjenesten til brukerens individuelle preferanser. Dette inkluderer også tilpassing av annonser og markedsføring på Tjenesten og på andre nettsider eller apper som tilbys av selskaper i Schibsted Media Group.

Personopplysningene som behandles for dette formålet er brukeratferd, IP-adresser, kjøpshistorikk og omtrentlig geografisk plassering. Med denne informasjonen øker sannsynligheten for at du skal kunne motta relevant innhold og relevante annonser når du er på Tjenesten eller på andre nettsider og apper som leveres av selskaper i Schibsted Media Group.

Schibsted Norge er ansvarlig for behandling av personopplysninger for å skape relevant annonsering på de nettsidene som leveres av selskaper innenfor Schibsted Media Group. Les mer om Schibsteds behandling av personopplysninger i deres retningslinjer for personopplysninger.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger for dette formålet er knyttet til vår legitime interesse av å forbedre opplevelsen av våre tjenester og Schibsteds annonsering. Du har muligheten til å slå av denne funksjonen i innstillinger for personopplysninger.

viii) For å kunne feilsøke i Tjenesten og utrede eventuelt misbruk

Vi behandler personopplysninger knyttet til de aktivitetene som brukerne våre utfører på Tjenesten for å kunne feilsøke systemene våre, som utgjør en fundamental del av vårt sikkerhetsarbeid på Tjenesten. Vi behandler i tillegg personopplysninger for å kunne avdekke misbruk av Tjenesten og nettsidene og appene der Tjenesten tilbys. Misbruk betyr blant annet opprettelse av falske profiler, trakassering, handlinger som strider mot vilkårene våre eller atferd i strid med gjeldende lov.

Hvis vi avdekker eller mistenker misbruk av Tjenesten, kan vi dele personopplysninger med andre parter med det formål å undersøke og bekjempe slikt misbruk.

Behandling av personopplysninger for dette formålet er basert på vår legitime interesse av å kunne tilby en sikker tjeneste.

Overføring av informasjon

Personopplysningene dine vil bli delt med andre selskap i Schibsted Media Group, bedrifter som eies helt eller delvis, direkte eller direkte, av Schibsted ASA dersom det er relevant for å oppnå de formålene som er angitt i disse retningslinjene for personvern. Slike selskaper kan også komme til å behandle dine personopplysninger selv for å personliggjøre og forbedre din brukeropplevelse samt forbedre sine produkter og tjenester.

I enkelte tilfeller deler vi personopplysninger med samarbeidspartnerne våre, slik at de skal kunne tilpasse sine tilbud og markedsføring i forhold til deg. Vi inngår avtaler for å sikre at alle samarbeidspartnere behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Personopplysninger kan overføres til tredje parter dersom virksomheten eller en del av virksomheten og personopplysninger som behandles i forbindelse med en slik del selges, flyttes eller overføres. Vi kan også komme til å gi opplysningene dine videre dersom vi er pålagt å gjøre det som følge av et rettslig pålegg, domstolbeslutning, myndighetsregulering eller dersom slik utlevering er nødvendig i forbindelse med en kriminell etterforskning eller annen juridisk etterforskning her eller i utlandet. Dersom det finnes mistanke om at du har begått en forbrytelse i forbindelse med bruk av Tjenesten, kan opplysninger utleveres til myndighetene på begjæring.

Vi kommer ikke til å dele, selge, overlevere eller på annen måte levere ut personopplysninger utover det som angis i disse retningslinjene for personvern.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personopplysninger til tredje land, det vil si land utenfor EU/EØS. Hvis vi gjør det, vil vi iverksette tiltak i samsvar med gjeldende lov for å sikre et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysningene dine.

Lagringsperiode for personopplysninger

Vi behandler kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Dette betyr at vår behandling av personopplysninger er begrenset i tid til det som er nødvendig for å oppfylle det formålet som de aktuelle personopplysningene ble innhentet for. Vi sletter for eksempel brukerkontoer som har vært inaktive i 18 måneder.

Når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de opprinnelig ble samlet inn for, vil de bli anonymisert eller slettet.

Dine rettigheter

Du som bruker har en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av personopplysningene dine. Ikke alle rettigheter er absolutte, og noen av dem kan være begrenset. Dette er de rettighetene du har med tanke på vår behandling av personopplysningene dine:

i) Rett til informasjon
ii) Rett til å få se et utdrag
iii) Rett til å rette opp
iv) Rett til å få personopplysningene dine slettet ("retten til å bli glemt")
v) Rett til begrensning av behandling
vi) Rett til dataportabilitet
vii) Rett til å protestere mot behandling

Hvis du ber om å få personopplysningene dine slettet, vil vi anonymisere alle innlegg og anmeldelser som du har skrevet og også anonymisere brukerkontoen din. Dette betyr at anmeldelser eller innlegg som du har lagt ut på Tjenesten vil bli liggende med mindre de inneholder personopplysninger, men da med en anonym bruker-ID som avsender. Den viktigste grunnen til at vi ikke fjerne anmeldelser eller innlegg, er at disse utgjør en viktig del av Prisjakt. Uten disse ville Prisjakt mistet en viktig del av hensikten med siden. Hvis du vil slette anmeldelser eller innlegg på Tjenesten, må du gjøre det før du ber oss om å slette personopplysningene vi har samlet inn om deg.

Sikkerhet

Vi har rutiner og iverksetter tiltak for å sikre uautorisert tilgang til personopplysningene dine og sikrer at all behandling av data er i samsvar med gjeldende lovgivning. Tiltakene inkluderer risikovurderinger, organisatoriske og fysiske tiltak, samt rutiner for håndtering av personopplysninger og overvåking av tilgjengelighet, korreksjon, blokkering og sletting av personopplysninger.

Bruk av cookies og annen teknologi

Vi bruker cookies, pikseltagger, lokal lagring og annen teknologi for å forstå deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Mer informasjon om vår bruk av slik teknologi finner du i våre retningslinjer for bruk av cookies.

Bruk av sosiale plug-ins

Når du bruker Tjenesten, kan du dele informasjon derfra på sosiale medier, som for eksempel Facebook eller Twitter, via en implementert sosial plug-in (som for eksempel en Liker-knapp). Dersom du velger å dele informasjon via en sosial plug-in, vil nettleseren din overføre følgende data til det sosiale mediet:
a) dato og tid for ditt besøk;
b) internettadressen eller URL for adressen som du for tiden besøker;
c) din IP-adresse;
d) hvilken nettleser du har brukt;
e) hvilket operativsystem du har brukt;
f) ditt brukernavn dersom du er registrert bruker av det sosiale mediet og, hvis relevant, ditt for- og etternavn; og
g) den informasjonen som du brukte denne plug-in-en for.

Prisjakt har ikke ansvar for behandling av personopplysninger som skjer etter at du har delt informasjon via sosiale plug-ins på Tjenesten. Da ligger ansvaret for personopplysningene dine hos det sosiale mediet som tilbyr plug-ins. Derfor henviser vi til de respektive sosiale mediene hvis du vil lese mer om hvordan de behandler personopplysninger innenfor rammene av de sosiale plug-in-modulene vi bruker. Vær oppmerksom på at du kan blokkere sosiale plug-ins i innstillingene på nettleseren din.

Kontakt oss

For å benytte deg av rettighetene over, eller dersom du har spørsmål om disse retningslinjene for personvern, kan du ta kontakt med oss via kontaktsiden vår. Du kan også ta kontakt med vår ansvarlig for databeskyttelse, som er ansvarlig for Prisjakt og Schibsted sin behandling av din personlige data, via Schibsteds databeskyttelseskjema.