Kategorier
Prisjakt
Radiostyrte kjøretøy
Radiostyrte kjøretøy
Kjøretøy som er Ready-to-Run (RTR) kan trenges å kompletteres med batterier og ladere. Sjekk med butikken hva som behøves for å få kjøretøyet kjørbart. Kjøretøy som er Almost-Ready-to-Run (ARTR) trenger ofte å kompletteres med batterier, ladere, sendere og iblandt også motorer og andre deler. Sjekk med butikken hva som behøves for å få kjøretøyet kjøreklart.