2010-07-09 Blandet

Prisjakt gir 50 øre til kreftforeningen for hvert nytt medlem som blir med i Prisjakts Facebook gruppen.

Send invitasjon til alle dine venner så tar vi opp kampen mot kreft. Vi har som mål å nå 400 000 medlemmer innen 2010 og Prisjakt kan da gi 200 000kr til Kreftforeningen. Sammen kan vi gjøre en stor innsats.

Klikke her for å bli med.

 Diskuter denne nyheten i forumet