Er Prisjakt uavhengig?
Ingen butikker betaler for å listes på Prisjakt, det er kostnadsfritt. Derimot kan butikkene kjøpe tilleggstjenester av oss.

For alle butikker gjelder følgende:
  • Prisene oppdateres minst en gang pr. døgn.
  • Nye produkter legges til så fort som mulig.
  • Fraktpriser vises hvis de er tilgjengelige.
  • Alle omtaler må følge våre regler.

De butikker som kjøper våre tilleggstjenester for profilering får også:
  • Butikkens priser vises sammen med logo og klikkbare produktlinker.
  • Butikken får markedsføre sin egenvalgte informasjonstekst, "merverdi".
  • Butikken får tilgang til et unikt statistikk-verktøy som kan brukes til konkurrentanalyse og sortimentsoptimering 

Hvorfor lister Prisjakt butikker med dårlige forbrukeromtaler og leveranseproblem?
Prisjakts policy er å liste så mange nettbutikker som mulig med produkter som faller inn under våre kategorier og som drives av et selskap i Norge. Kontrollér alltid butikkens omtale før du handler.

I hvilken butikk skal jeg handle?
Prisjakt er en uavhengig informasjons- og sammenligningstjeneste og anbefaler ikke noen butikker fremfor andre.

Har du spørsmål? Kontakt oss på: support@prisjakt.no